Personvern

Personvernerklæring for Norpol Renhold AS og www.norpolrenhold.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Norpol Renhold AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Norpol Renhold AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Norpol Renhold AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Norpol Renhold AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Norpol Renhold AS

Norpol Renhold ASs egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Norpol Renhold AS.

Personopplysninger Norpol Renhold AS mottar

Norpol Renhold AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Norpol Renhold AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Norpol Renhold AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Norpol Renhold AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Norpol Renhold AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Norpol Renhold AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Norpol Renhold AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Norpol Renhold AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Norpol Renhold AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Norpol Renhold AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Norpol Renhold AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Norpol Renhold AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Norpol Renhold AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Norpol Renhold AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Norpol Renhold AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Norpol Renhold AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Norpol Renhold AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Norpol Renhold AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Norpol Renhold AS sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Norpol Renhold AS har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Norpol Renhold AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Norpol Renhold AS når Norpol Renhold AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Norpol Renhold AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Norpol Renhold AS vil slettes så raskt det kommer Norpol Renhold AS til kunnskap.

Personvernombud

Norpol Renhold AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Norpol Renhold AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Norpol Renhold ASs personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 93 88 55 53

Mail: post@norpolrenhold.no

“Vi opplever NorPol renhold som meget opptatt av å levere kvalitet til sine kunder. Personellet er også meget serviceinnstilte og fleksible overfor oss som kunde. Når vi har hatt ekstra behov har NorPol alltid levert, selv om vi enkelte ganger har forespurt om ekstra renholdstjenester på kort varsel."

Ommund Vegge

Norges Fagakademu AS

"Vi har benyttet oss av Norpol Renhold AS i 6 år og anbefaler dem på det sterkeste. De er pålitelige, kommer som avtalt og vasker grundig. I tillegg er de veldig effektive"

Marianne A.

Privatperson

"K8 industridesign AS har benyttet Norpol Renhold AS i ca 15 år og det sier vel egentlig det meste. Nordpol Renhold AS v/Dorota Szczuka er hyggelige, løsningsorienterte, effektive og får jobben gjort. Vi kan anbefale Nordpol Renhold AS på det varmeste."

Marius Andresen

K8 Industridesign AS

"Vi har brukt Norpol Renhold AS i flere år og har vært kjempefornøyde. I en travel hverdag har det vært en glede å komme hjem til et rent hus. For oss har det også vært helt sentralt at Norpol Renhold AS er godkjent av Arbeidstilsynet."

Susanne S.

Privatperson